банер

Фаќач на јаглеродни слободни радикали

  • Јаглерод слободни радикали Catcher ааа јаглеродни слободни радикали чистач

    Фаќач на јаглеродни слободни радикали
    чистач на слободни радикали на јаглерод

    Полимерот обично е во аноксична состојба под услови на обработка со истиснување, а системот содржи голем број јаглеродни радикали наместо алкокси радикали и хидроксилни радикали.Затоа, идеалниот стабилизатор за обработка треба да може ефикасно да ги фати јаглеродните слободни радикали.Хидроксиламинскиот антиоксиданс споменат погоре е еден вид средство за заробување на јаглеродни радикали.