банер

Електронски хемикалии

  • Електрични хемикалии aaa 6FXY, 6FDA, проѕирен полиимид, флуориран полиимид, екран на преклопување

    Електрични хемикалии
    6FXY, 6FDA, проѕирен полиимид, флуориран полиимид, преклопен екран

    Електрични хемикалии Електронските хемикалии се високотехнолошки производи кои комбинираат електронски материјали и фини хемикалии.Главно вклучуваат интегрирани кола и дискретни компоненти, кондензатори, батерии, отпор, оптоелектронски уреди, печатени кола, уред за дисплеј со течни кристали, кинескоп, ТВ, компјутер, магнетофон, камера, ласерски дискови, аудио запис, опрема за мобилни комуникации, факс и други електронски компоненти, делови и цели машинско производство и склопување со...