банер

Реактивни адитиви

  • Реактивни адитиви ааа реактивен UV, реактивен LS, реактивен адитив со двојна врска

    Реактивни адитиви
    реактивен UV, реактивен LS, реактивен додаток со двојна врска

    Реактивен стабилизатор на светлина Кинеската индустрија на смола (широка дефинирана, секое полимерно соединение што може да се користи како суровина за преработка на пластични производи се нарекува смола) индустријата брзо се развива.Производството на производи продолжува да се шири, а националната индустриска политика ја охрабрува индустријата за смола да се развива во насока на високотехнолошки производи.Варијатите на кинеската смола беа релативно совршени, но во споредба со странските напредни колеги, сè уште постои одредена празнина ...