на LAB - Yantai Syntholution New Material Technology Company
банер

ЛАБ

Во моментов, компанијата има изградено четири центри за истражување и развој, со целосен сет на експериментални апарати за синтеза, анализа и тест за стареење.Лабораторијата е опремена со течен хроматограф со високи перформанси HPLC, гасен хроматограф GC, диференцијален термички скенер DSC, термогравиметриски TGA, UV-Vis спектрофотометар, Фурие инфрацрвен спектрометар FTIR, микро дигитален инструмент за точка на топење, машина за тестирање на стареење на ксенонска светилка, CLM-SN ламба. кутија за тестирање, машина за тестирање на стареење QUV, машина за влечење и друга опрема за тестирање.Посебно лице е задолжено за анализа и детекција.
Syntholution Tech.има способност за анализа за непознати материи.Веќе има неколку успешни случаи да им покажеме на клиентите, дека можеме да ги анализираме непознатите компоненти и да им обезбедиме еквиваленти на клиентите.