банер

Инхибитор на полимеризација

  • ZJ5575

    ZJ5575

    Вовед Број CAS:2122-49-8 Хемиско име: Три-(4-хидрокси-ТЕМПО) фосфит Структура:ZJ5575 е нов тип на инхибитор со висока ефикасност.Придобивки од перформансите Отпорот на кополимеризација на ZJ5575 е подобар од оној на фенолните, ароматичните амини, етери, хинони и нитро соединенија.Предлог апликации ZJ5575 е погоден за спречување на самополимеризација на олефин и незаситен мономер во процесот на производство, сепарација, рафинирање, складирање и транспортирање...